• Apr2016

  Programul Lunar si motivul de Post si Rugaciune in Biserica Peniel.                

 • Feb2016

  Romani 12/4Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare, şi mădularele n-au toate aceeaşi slujbă, 5tot aşa, şi noi, care suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos; dar, fiecare în parte, suntem mădulare unii altora. 6Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat: cine are darul prorociei, să-l...

 • Ian2016

  Fapte2/42     Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii, şi în rugăciuni. 43Fiecare era plin de frică, şi prin apostoli se făceau multe minuni şi semne. 44Toţi cei ce credeau, erau împreună la un loc, şi aveau toate de obşte. 45Îşi vindeau ogoarele şi averile, şi banii îi împărţeau...

 • Nov2015

  Mt20/25. Isus i -a chemat, şi le -a zis:,,Ştiţi că domnitorii Neamurilor domnesc peste ele, şi mai marii lor le poruncesc cu stăpînire.  26Între voi să nu fie aşa. Ci oricare va vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru; 27şi oricare va vrea să fie cel dintâi între voi,...

 • PS 81/1 Către mai marele cîntăreţilor. De cîntat pe Ghitit. Un psalm al lui Asaf. Cîntaţi cu veselie lui Dumnezeu, care este tăria noastră! Înălţaţi strigăte de bucurie Dumnezeului lui Iacov! 2. Cîntaţi o cîntare, sunaţi din tobă, din arfa cea plăcută şi din alăută! 3. Sunaţi din trîmbiţă la luna nouă, la...

 • Iacov 1:12. Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci dupăce a fost găsit bun, va primi cununa vieţii, pe care a făgăduit -o Dumnezeu celor ce -L iubesc. 13. Nimeni, cînd este ispitit, să nu zică:,,Sînt ispitit de Dumnezeu“. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău, şi El însuş...

 • Romani13/1:8 Oricine să fie supus stăpînirilor celor mai înalte; căci nu este stăpînire care să nu vină dela Dumnezeu. Şi stăpînirile cari sînt, au fost rînduite de Dumnezeu.2. Deaceea, cine se împotriveşte stăpînirii, se împotriveşte rînduielii puse de Dumnezeu; şi ceice se împotrivesc, îşi vor lua osînda. 3. Dregătorii nu sînt de...

 • Oct2015

  Darurile Duhului Sfant sunt :  1 Cor 12: 8-10. De pilda, unuia ii este dat, prin Duhul, sa vorbeasca despre intelepciune; altuia, sa vorbeasca despre cunostinta, datorita aceluiasi Duh;  altuia, credinta, prin acelasi Duh; altuia, darul tamaduirilor, prin acelasi Duh; altuia, puterea sa faca minuni; altuia prorocia; altuia, deosebirea duhurilor; altuia, felurite limbi;...

 • Este nevoie de slujitori!

  Octombrie 12, 2015

  Fapte.6/2 Cei doisprezece au adunat mulţimea ucenicilor, şi au zis: Nu este potrivit pentru noi să lăsăm Cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. 3 De aceea, fraţilor, alegeţi dintre voi şapte bărbaţi, vorbiţi de bine, plini de Duhul Sfânt şi înţelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta. 4...

 • Ai fost încercat de Dumnezeu?

  Octombrie 6, 2015

  PS 66/10 Căci Tu ne-ai încercat, Dumnezeule, ne-ai trecut prin cuptorul cu foc, ca argintul. 11 Ne-ai adus în laţ, şi ne-ai pus o grea povară pe coapse. 12 Ai lăsat pe oameni să încalece pe capetele noastre, am trecut prin foc şi prin apă: dar Tu ne-ai scos şi ne-ai dat belşug. Nimeni...