No comments yet

Nevoia biserici: DARURILE DUHULUI SFANT

Romani 12/4Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare, şi mădularele n-au toate aceeaşi slujbă, 5tot aşa, şi noi, care suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos; dar, fiecare în parte, suntem mădulare unii altora. 6Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat: cine are darul prorociei, să-l întrebuinţeze după măsura credinţei lui. 7Cine este chemat la o slujbă, să se ţină de slujba lui. Cine învaţă pe alţii, să se ţină de învăţătură. 8Cine îmbărbătează pe alţii, să se ţină de îmbărbătare. Cine dă, să dea cu inimă largă. Cine cârmuieşte, să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie, s-o facă cu bucurie.

 

Apostolul Pavel scrie celor din Roma dar si pentru noi azi rămâne  valabil acesta imagine ca biserica este asemănată cu un trup,unde fiecare mădular are maxima valoare,nu exista nimeni in trupul Lui Hristos care sa nu aibe o sluja care sa fie favorabilă pentru ceilalți …

 

Mai multă oricând este nevoie ca Dumnezeu sa se îndure sa dea daruri spirituale in biserica, marele înțelept solomon spune prov.29/18 când nu este o descoperire  dumnezeiască,poporul este fără frâu parca tot mai rar se aude vocea Domnului ,vorbim mult despre aceste manifestării dar tot mai puțin se vad aceste darurii ,darul prorocirii a cunoștinței a înțelepciunii a credinței a minunilor a deosebiri duhurilor,darul feluritelor limbi a tălmăcirii limbilor darul dărniciei si multe altele lipsesc  parțial sau uneori chiar total dintre noi.

 

Cred ca e momentul ca  fiecare sa se roage ca Dumnezeu sa lucreze cu putere dar pentru acesta eu si tu trebuie sa căutam sa fim aceea care sa ne dorim aceste daruri ,Pavel ne îndeamnă sa căutam  in 1cor 14/1 urmăriți dragostea,umblați  si după darurile duhovnicești … propasirea biserici sta in aceste daruri in Evrei2/ 4 spune în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri şi felurite minuni, şi cu darurile Duhului Sfânt, împărţite după voia Sa!

 

Roagate  împreuna cu mine ca in biserica unde Dumnezeu te-a chemat sa fii un lucrător cu autoritate,si plini de daruri care sa fie spre folosul fraților tai si pentru creșterea împărăției Lui in lumea acesta…Amin

 

(Adrian Groza )

Post a comment